højen set fra vest
.
Højen set fra nord
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
41086
Sted- og lokalitetsnummer
220204-82
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Mjøls, art. 27, kortbl. 4, parcel 42/13. Høj, 3,6 x 21 m (nord-syd) - 17 m (øst-vest). Affladet top, diam. 6,5 m. Syd- østligt i top et kraterformet hul, diam. 4 m, 1,25 m dybt. På et trekantet, mod foden tilspidsende stykke i nordvest er sidens naturlige stigning bevaret. Den nederste halvdel af sydøstsiden er fladt afgravet, med indtil 0,5 m højt brud langs randen. Siderne iøvrigt stejlt afgravede med brud langs overkanten mod syd i halv, mod vest i 2/3's og mod nordøst i fuld højde. Foden afpløjet rundtom, med indtil 0,45 m høj kant. Lyng- og græsklædt; i ager. (Den nye forpagters hustru anmodet om, at man ved førstkommende pløjninger søger at retablere foden ved pløjning rundt om højen op imod den. Fruen lo- vede dette).

Undersøgelseshistorie

1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLyngklædt Rundhøj. 4,50 m. h. 23 m. i Diam. I Toppen et ca 3 m. br ca 1,25 m. dybt Kraterformet Hul. Den nordlige og østlige Del af Højen indtil 2-3 m. Bredde fra Højfoden bortkørt til Fyld. I Ø-siden fandtes flere Urner med brændte Ben. Bevoksning: 1983: Græs
1920
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3,60 x 21 m (N-S) - 17 m (Ø-V) Affladet top, diam. 6,50 m. SØ-ligt i top et kraterformet hul, diam. 4 m, 1,25 m dybt. På et trekantet, mod foden tilspidsende stykke i NV er sidens naturlige stigning bevaret. Den nederste halvdel af SØ-siden er fladt afgravet med indtil 0,50 m højt brud langs randen. Siderne iøvrigt stejlt afgravede med brud langs overkanten mod S i halv, mod V i totrediedele og mod NØ i fuld højde. Foden afpløjet rundtom med indtil 0,45 m høj kant. Lyng- og græsklædt, i ager. (Den nye forpagters hustru anmodet om, at man ved førstkommende pløjninger søger at retablere foden ved pløjning rundt om højen op imod den. Fruen lovede dette).
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMål: 3,6 x 23,0 x 17,0 m. I højtop en tilgroet forsænkning, 4 m. bred og 3/4 m. dyb. Bevoksning: 1983: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links