Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
411027
Sted- og lokalitetsnummer
220203-54
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 2351 f.Kr.); Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Skovby, art. 14, kortbl. 4, parcel 96. Tingl.: 19/10 1923, Jens Rasmussen. Diplom. Afmærkn.: 1924, Hans Kjær. Stenalders gravkiste "Myrpold", i syd-sydøst - nord-nordvest. Kisten er sat af 4 bæresten i øst-nordøst, 4 i vest-sydvest og 2 for nord-nordvestenden. Foran kisten er mod syd-sydøst en gang i kistens længderetning med 1 sten til hver side. Over det egentlige kammer er en stor og en mindre dæksten, henholdsvis 2,35 (på tværs af kisten) x 2,25 x ca. 1 m og 1,8 x 1,1 x 0,75 m. Kisten med gang måler udvendigt 5 x 3 m, højde ca. 1,7 m; indvendigt 4,5 m (heraf det egentlige kammer 3,1 m) x indtil 1,75 m med jordfri højde ca. 0,75 m. I ager. (En del sten er smidt ind i gravrummet. En dynge sankesten op ad stenene mod syd lovede ejeren at fjerne). Mærkesten tæt syd for indgangen.

Undersøgelseshistorie

1888
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStordyssen udgravet af apoteker Reimers. Den omgivende jordhøj havde været oval, 22,50 x 17,5 m, med en oval fodkreds af ca. 40 store randsten ca. 17 x 12 m. Mod SØ førte en gang med 3 sten i hver side ind til det ovale kammer, der bestod af 9 bæresten og 2 dæksten. I kammeret fandtes 10 menneskeskeletter (i 5 lag), de øverste med flintdolke ("spydblade") og ravperler, de nederste med en hulsleben økse og 2 slebne "Kiler". "Under kamrets bund" fandtes 3 lerkar, hvoraf de 2 er enkeltgravsbægre.
1921
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGravkisten "Myrpold." Se Udgravningsberetning, D.H.C. Reimers 1888. Fremdeles Opmaaling, Pl. VI og Fotografier Pl.VII. Fredlystes 1923.
1921
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1921
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRestaurering: Kammeret tømt for sten, en bæresten rettet op, den NØ-lige gangsten anbragt på sin oprindelige plads, og den mindste dæksten lagt på plads. I kammeret fandtes en fragmenteret ravperle, en overbrudt mejsel og en lille tyndnakket økse.
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStenalders gravkiste, "Myrpold", i SSØ-NNV. Kisten er sat af 4 bæresten i ØNØ, 4 i VSV og 2 for NNV-enden. Foran kisten er mod SSØ en gang i kistens længderetning med 1 sten til hver side. Over det egentlige kammer er en stor og en mindre dæksten, henholdsvis 2,35 (på tværs af kisten) x 2,25 x ca. 1 m og 1,80 x 1,10 x 0,75 m. Kisten med gang måler udvendigt 5 x 3 m, højde ca. 1,70 m, indvendigt 4,50 m (heraf det egentlige kammer 3,10 m) x indtil 1,75 m med jordfri højde ca. 0,75 m. I ager. (En del sten er smidt ind i gravrummet. En dynge sankesten op ad stenene mod S lovede ejeren at fjerne).
1956
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1992
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1992
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1992
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links