Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
340647
Sted- og lokalitetsnummer
190302-51
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 2351 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Gravgenstand, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Urnegrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 374 e.Kr.); Begravelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 2351 f.Kr.); Begravelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Den tidligere C-høj er afmeldt, da den forlængst er fjernet. ********************************************** Højrest, rest af oprindeligt meget stor høj, 16-17 m i Ø-V, 6-8 m i N-S og indtil 2,5 m høj. Bevokset med græs og lyng, i ager.

Undersøgelseshistorie

1898
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, lynggroet i Ager. Stærkt ødelagt, navnlig mod sydøst, ved store Indgravninger. Centralgraven synes urørt. 3 met. høj, 24 met. i Diameter.
1898
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Sidebemærkning i sognebeskrivelsen]: Ant. 51 el. 52 udgr. af Apot. Helweg Mikkelsen 1937. A 37935-41. [Indført under sb. 51 - 2012].
1937
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFundberetning for undersøgelse af høj på gdr. Hans Peter Hansens mark, matr. nr. 9 a (Stenagergaard), Nørbølling, Folding s., Malt h., Ribe a. Undersøgelsen påbegyndtes d. 20/7 1937 af apoteker P. Helweg Mikkelsen. Højen var blevet anvist af gdr. Rasmus A. Rasmussen, Tirslund, idet der gennem en årrække var blevet gravet grus fra højen både mod S, Ø og V, og højen således var dømt til undergang. Højen havde opr. været 25 m. i diam. og haft en højde over det omkringliggende terræn på 3 m. Højen havde ca. 11 m. fra centrum været omsat af en randstenskæde bestående af mindre sten. ...[Beretningen, som er af usædvanlig fin kvalitet for perioden, fortsættes]. (NM A 37935-41).
1938
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNM A 37935-41 (stridsøkse, retvægget lerbæger, 5 ravperler, 2 flintdolke, 6 lerkarskår ant. jernalder): Højfund fra Nørbølling, Ribe a. Modtaget 20/1 1938 som gave fra finderen, apoteker P. Helweg Mikkelsen, Odense, fra hvem beretning samt 20 fotografier. N01 jour. nr. 136/38. Fundet i en ødelagt høj på Stenagergaards mark, matr. nr. 9 a af Nørbølling, Folding s., Malt h. Højen var oprindelig ca. 3x25 m. NM A 37935-38 er fra en formodentligt dobbelt enkeltgrav på højens bund mod S, 3,20x0,80 m., i vestendens nordside lå øksen NM A 37937. I østenden på sydsiden karret NM A 37936 og nu defekte ravperler NM A 37938. Flintdolkene NM A 37939-40 lå i en stor, højere liggende stendynge, NM A 37940 højest, 20-25 cm. højere end NM A 37939. NM A 37941 og trækullet er fundet spredt i højfylden. Nærmere, se beretningen. Fundet er omtalt og dolken afbildet i Brøndsted: "Danmarks Oldtid II", s. 12-13.
1938
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFundberetning med fotografier og opmålinger, samt fund bestående af enkeltgravslerkar, 2 flintdolke, 5 ravperler og nogle fyldskår, afleveret af apoteker P. Helweg Mikkesen på N01. Fra en høj i Nørbølling, Folding s., Malt h., Ribe a. To lerkar fra samme høj indleveredes senere af apotekeren. (NM A 37935-41).
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFrigivet.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2011
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Urnegrav

Urnegrav, begravelse, hvor de brændte skeletrester er nedlagt i en urne (lerkar). I forhistorisk tid blev urnegrave almindelige i Danmark fra midten af bronzealderen ca. 1100 f.v.t., da gravskikken gradvis ændrede sig fra jordfæste til ligbrænding i takt med udviklingen i det meste af Europa, se urnemarkskultur. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links