højen set fra vest
.
kammer set fra syd
.
højen med kammer set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
41137
Sted- og lokalitetsnummer
230101-62
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1 x 10,5 m. Midt på højen anbragt et restaureret dyssekam- mer orienteret Ø-V, og hvoraf kun nordsiden synes at være ori- ginal (hvorimod vest- og sydsiden ikke synes at være de origi- nale sten, men derimod sprængstykker muligvis af den tidligere overligger. Restaureret af Raklev)

Undersøgelseshistorie

1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af en Runddysse. Jordhøjen er 1 x 10,50 m. Midt paa den tre meget store, tildels søndersprængte Sten, der sikkert har dannet den nordre, vestre og søndre Side af et regelmæssigt, firkantet, mod Øst aabent Kammer med Længderetning Ø-V. Stenene er nu noget forskubbede, saa at Kammerets Dimensioner ikke længere lader sig bestemme. - Ved nordvestre Højfod en Randsten. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
1945
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRestaureret af J. Raklev og J. Raben. Brændt flint på højen tydede på at kammeret havde været udgravet til bunds. Kammerstenene blev rettet op og et afkløvet stykke lagt på plads.
1945
Museal restaurering - Museet på Sønderborg SlotRestaurering af kammeret ved Raklev og Raben.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1 x 10,5 m. Midt på højen er anbragt et restaureret dyssekammer orienteret øst-vest, og hvoraf kun nordsiden synes at være original.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotRundhøj (rød) med ødelagt dyssekammer, enkelte randsten.
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet. Ryddes for opvækst. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links