Højen set fra vest
.
Højen set fra øst
.
Højen set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
411247
Sted- og lokalitetsnummer
230101-14
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Runddysse, hvis høj er 1 x 12 m. Midt på højen et dyssekammer orienteret N-S og bygget af 2 sten i hver langside og 1 for hver af enderne, idet stenen mod syd er lavere tærskelsten. Kamrets længde er 1,70 m. bredden 0,90 m. Over kamret ligger en overligger. Mod syd findes 1 randsten.

Undersøgelseshistorie

1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLille, rund Højning, i hvis Midte Rest af et mindre, ødelagt Gravkammer. Det synes at have haft Retning omtrent N-S. Den nordre Endesten staar endnu paa Plads, sluttende til den og dannende en ret Vinkel med den ligger en Sten af Kammerets Vestvæg. En større Sten og et Par mindre Brudstykker ligger ved Siden af paa Højningen. Alt tildækket med Brombærkrat paa en aaben Plads i Skoven. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat
1943
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI forbindelse med restaurering af megalitgrave i Nørreskoven frilagdes i højens midte et forstyrret gravkammer med en afvæltet, stærkt afkløvet dæksten. Kamret var forstyrret af en stor ask. Efter fjernelse af den blev kamret restaureret og dækstenen lagt på plads.Sagen findes i den grønne arkivkasse med Rabens papirer.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse, hvis høj er 1 x 12 m. Midt på højen et dyssekammer orienteret N-S og bygget af 2 sten i hver langside og en for hver af enderne, idet stenen mod syd er en lavere tærskelsten. Kamrets længde er 1,70 m, bredden 0,90 m. Mod syd findes en randsten. 246/43: restaureret af Raklev, opmålt og tegnet af Raben.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotR 52/ktb. Nørreskoven I: Stenaldergrav (rød) ødelagt dyssekammer, s. I 52.
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet. Holdes ryddet mod vej. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links