oversigt, set fra SV
.
oversigt, set fra NØ
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282453
Sted- og lokalitetsnummer
030410-29
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,6 x 22 m. I toppen en tilgroet nedgravning. På siden en afgravning. 4 randsten ses på plads og 3 andre noget forskudt mod vest og nær østre højfod endnu 2 randsten. Højen beklædt med enebærbuske. I lyng. NMI: Høj 1,6 x 22 m. I toppen en tilgroet nedgravning ca. 7 m lang og 1-4 m bred og indtil 0,60 m dyb. På SØ-siden en 8 m lang og 3 m bred og indtil 0,4 m dyb afgravning. Herved er 0,60 m under højtoppen fremkommet en krans af større sten samt en del håndstore sten. Lidt over SV højfod ses 4 randsten på plads og godt 1 m længere mod vest ligger 3 andre noget forskudt fra deres op- rindelige plads. Nær østre højfod ses 2 randsten. Hø- jen lyngklædt med lidt enebærbuske. I udyrket lynggro- et stykke.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed Stranden har ligget 4 mindre Høje (vist svarende til dem paa Matr. Nr. 14 [sb 15-24]) i en Række fra N-S. Paa den søndre nær [sb 29] ere de alle nedpløjede. Der er fundet Urner med brændte Ben i dem, nogle omsatte med Sten, heri laa enkelte Smaadele af Bronce, i en var en lille stensat Kiste med brændte Ben. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer
1874
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 1,6 x 22 m. I Toppen en tilgroet Nedgravning ca. 7 m. lang og 1-4 m. bred og indtil 0,60 m. dyb. Paa SØ Siden en 8 m. lang og 3 m. bred og indtil 0,4 m. dyb Afgravning. Herved er 0,60 m. under Højtoppen fremkommet en Krans af større Sten samt en Del haandstore Sten. Lidt over SV Højfod ses 4 Randsten paa Plads og godt 1 m. længer mod Vest ligger 3 andre noget forskudt fra deres oprindelige Plads. Nær østre Højfod ses 2 Randsten. Højen lyngklædt med lidt Enebærbuske. I udyrket lynggroet Stykke.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. 1,5 x 18 m. I toppen en gammel, tilgroet nedgravning. På toppen en ældre træbænk, også gamle afgravninger i siderne noget overgroet, de randsten, der nævnes i fredningsbeskrivelsen, ses ikke. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links