Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
372124
Sted- og lokalitetsnummer
040301-43
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Stenkiste, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

1986: Høj. 3 m høj og 15 x 25 m stor. Største bredde i NV-SØ retning. Højsiderne stejle mod V og afgravet mod Ø og SØ. I ager.

Undersøgelseshistorie

1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa høj Bakkeflade en Høj, hvis oprindelige Form er helt forstyrret ved Afgravning, skønnes at have været 8'-10' høj. I Højens Bund har der, efter Meddelelse, været 3 koncentriske, kredsrunde Stensætninger. Yderst i Højen skal være fundet 4 Urner med brændte Ben og smaa Bronzesager, længere inde 8-10 Grave, bestaaende af en flad Sten, hvorpaa laa brændte Ben og smaa Bronzesager, dækkede med et Slags Tag af smaa, ovenpaa hinande opstablede Haandsten. De fundne Bronzesager (Dobbeltknapper, Naale, enæggede buede Knive) bortkomne. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
1892
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3 m. h., 25 m. i N-S., 15 m. i Ø-V. Den østlige Del bortgravet. Træbevokset i Ager.
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj = C-høj. Den måler ca. 3 x 25 x 15 m i N-S'lig retning og er noget uregelmæssig med en aflang "kam" i højens "længderetning", ca. SØ-NV, og ret stejle sider mod V og afgravet fra Ø. Den er visse steder tæt tilvokset, og for nylig har der været skrabet lidt i højoverfladen (af en fejebakke, som jeg smed væk) - af barn antagelig. Ikke påtalt - ingen skade. Højen kan godt rumme velbevarede grave, og den uregelmæssige form ses ikke på afstand p.g.a. bevoksning, så jeg synes, den er fredningsværdig. Den ligger ret højt i et åbent landskab på bakkehæld mod NV, ca. 75 m fra vej. ** Seværdighedsforklaring ** Afgravet høj, højt i terræn, nær dysse. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningHøj. 3 m høj og 15 x 25 m stor. Største bredde i NV-SØ retning. Højsiderne stejle mod V og afgravet mod Ø og SØ. I ager.
1986
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1986
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links