Faktaboks

Kommune
Frederikssund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282657
Sted- og lokalitetsnummer
010201-197
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj 1,5 x 12 m. Lille nedgravning i toppen. Træbevokset i skov.

Undersøgelseshistorie

1873
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLerbæksbakkerne er navnet på 5 i denne skovafdeling liggende høje, betegnede ved numrene 12-16 [sb.196-200]. - De to af dem ere større end de andre, omtr. 50 skr. ved foden, efter et skøn omtr. 2 al. høje. De tre andre ligger henholdsvis 1 og 2 ved siden af en af de store, de ere 30 skr. i omkreds, næppe mere end 1 al. høje.
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1,5 x 12 m. Lille Nedgravning i Toppen. Træbevokset i Skov.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, kegleformet. Sænkning i top. Enkelte hovedstore sten i overfladen ligesom mærker efter fjernede sten. Bevokset med birk og rødgran. Mellem nr. 57 og 58 er en terrassekant. Forkert afsat på m.b. og 4-cm kort. Påtales i generel liste. Film: CPM 1982:003:01:01. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Afs. på m.b. og på 4-cm kort rettet 12-1-90.
2006
Museal rekognoscering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUnder rekognosceringer i forbindelse med eftersøgninger af forhistoriske marksystemer besigtigedes en mindre samling af gravhøje. På en større sten på højen fandtes skåltegn. Iagtagelsen blev anmeldt til Museet Færgegården.
2007
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDer kunne konstateres i alt 66 skåltegn, flere forholdsvis dybe. Nogle af skåltegnene grupperer sig parvis, forbundet med en kort indhugget fure.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links