set fra sydøst
.
set fra øst
.
set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
411274
Sted- og lokalitetsnummer
230101-91
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Offeshøj", 0,7 x 12 m. I vestre ende af højningen ligger N-S for hinanden 2 store stenblokke, den sydligste 1,95 m lang, 1,50 m bred og 0,70 m tyk, - den nordligste 1,40 m lang, 0,80 m bred og 0,75 m tyk. - (Disse sten kan være over- liggere til et urørt kammer). Ca. 3 m nordvest for den syd- lige stenblok ligger en randsten 0,75 m lang, 0,60 m bred og 0,45 m tyk - og ca. 3 m sydvest for samme stenblok står en randsten 1,20 m lang, 0,80 m høj, 0,70 m bred.

Undersøgelseshistorie

1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Offeshøj", 0,7 x 12 m. I vestre ende af højningen ligger nord-syd for hinanden 2 store stenblokke, den sydligste 1,95 m lang, 1,5 m bred og 0,70 m tyk, - den nordligste 1,40 m lang, 0,80 m bred og 0,75 m tyk. Ca. 3 m nordvest for den sydlige stenblok ligger en randsten 0,75 m lang, 0,60 m bred og 0,45 m tyk - og ca. 3 m sydvest for samme stenblok står en randsten 1,20 m lang, 0,80 m høj og 0,70 m bred.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotDyssekammer (rød) lille, flad høj, tilsyneladende urørt, s. bilag: Dækstenene har skålformede fordybninger.
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Offerhøj". Som beskrevet. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links