Faktaboks

Kommune
Varde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
31017
Sted- og lokalitetsnummer
190714-125
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Skyttegrav, Nyere tid (dateret 1940 e.Kr. - 1945 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ikke tinglyst. Høj, med randstenskæde, 20 m i diameter, 11,5 m høj dækket af flyvesand. Bevokset med lav hedevegetation. Stedet fremtræder som en lav klit, ca. 40 m i diameter, afmærket med hvidmalede pæle, og 1-2 m høj. Tilstanden bevares.

Undersøgelseshistorie

1991
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Museet for Varde By og Omegn
1991
Museal rekognoscering - Museet for Varde By og Omegn
1991
Museal udgravning - Museet for Varde By og OmegnVed undersøgelsen viste det sig, at der var tale om en gravhøj med rester af en randstenskæde, noget forstyrret af skyttegrave. Der fandtes små, spredte, ukarakteristiske lerkarskår og flintafslag, små klumper rav og en del ildskørnede sten. Højen bør fredes.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterIkke tinglyst. Høj, med randstenskæde, 20 m i diameter, 11,5 m høj dækket af flyvesand. Bevokset med lav hedevegetation. Stedet fremtræder som en lav klit, ca. 40 m i diameter, afmærket med hvidmalede pæle, og 1-2 m høj. Tilstanden bevares.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2012
Museal restaurering - Museum SydøstdanmarkMuseal reetablering.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links