Faktaboks

Kommune
Billund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
29068
Sted- og lokalitetsnummer
170812-50
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 4,50 x 34 m. Midten udgravet til bunden ved 10 m bredt krater åbent mod S. I siden mod N flere store nedgravninger, den største 2 m bred indtil 1,50 m dyb. Indenfor fod en 2 m bred ringgrøft efter optagning af randsten. Lyngklædt i Guildal plantage. Restaurering 1954: Det indtil ca. 3 m dybe krater, ringgrøften samt skydestillinger i højens nordside tilfyldt med jord, som henlå på højen dels i store bunker syd for højen lige ud for krater-kløften.

Undersøgelseshistorie

1899
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRestaf meget stor Høj, beliggende paa "Svolibjærg", vidt omkring synlig. 4.5 M. høj, 34 M. i Tværmaal. Udgravet til Bunden. I Midten et stort Krater indtil Bund, 10 M. i Tværmaal med Udgang mod Syd, hvor Fylden er oplagt neden for Højen i en stor Bunke. Indenfor højfoden en 2 M. bred Ringgrøft, hvoraf Randsten optagne, en enkelt Sten mod SV. er bevaret heri. Et Skaar af en Bronzealders Urne fandtes paa Højen. Udgravningen er udført 1855. Udgravningen er beskreven af Pastor Bøttiger i Indberetninger af 6/2 og 28/2 1855 (Museets Arkiv). Bundgraven var en stensat Kiste fra ældre Bronzealder, over 4 Alen lang, 2 Alen bred og høj. Foruden Lerkarskaar fandtes i Graven, som havde 3 Dæksten, kun nogle Smuler af Bronze og en lille Tøjrest af Fæhaar, der ere vedlagte Skrivelsen. Gravkisten nedbrødes til Vejbygning. Nær Stenkransen fandtes en Flintflække, desuden en Urne i en Overgrav. (der skal være fundet Oldsager af Sten). Lynggroet i Hede.
1952
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 4,5 x 34 m, midten udgravet til bunden ved 10 m bredt krater åbent mod syd, i siden mod nord flere større nedgravninger, den største 2 m bred indtil 1,50 m dyb indenfor fod en 2 m bred ringgrøft efter optagning af randsten, lyngklædt i Guildal plantage. J.nr. 100/52
1952
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1952
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links