Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
380821
Sted- og lokalitetsnummer
200210-12
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Matrikel: Over Jerstal, art.nr.58, bd.I, bl.30. Tingl.: Forhen fredlyste under Haderslev Amts Museum; i 1925 overgåede til Nationalmuseet I. Indførte 10/6 1925. Afmærkn.: MS 1928, H.C. Broholm. Et uregelmæssig sekssidet grundstykke, hvortil en bred sti fører ind; 0,5025 ha stort, med 3 oldtidsmindesmærker (3808-20-22). Høj, 2,2 m høj indesluttende en udgravet jættestue. Kamret af uregel- mæssig form, 4 m langt i NØ-SV, 2,25 m bredt på midten, smallere ved enderne, 1,6 m højt; dannet af 9 sten (i nordvestsiden 3, i sydøstsiden 4, af hvilke den anden fra N er noget forskubbet, samt 1 for hver ende); 2 dæksten, på plads. Gang mod SØ, 3 m lang. 0,5 m bred, 1,1 m høj; dan- net af 3 stenpar og med 1 dæksten, på plads.

Undersøgelseshistorie

1912
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravning og restaurering af Over Jerstal-jættestuerne. Herved fandtes en del lerkarskår, bl.a. af fodskåle, tragtskåle og lerskeer. De fandtes hovedsagelig i et udrømningslag udenfor gangen men også inden og udenfor randstenene. Indenfor randstenene sås brændt flint.
1912
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1913
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1927
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFredlyst. Jfr. Pl. I og II. En Høj, 1.75 m-2,20 m høj, 17-18 m i Tværm. i Ø.-V, men Højfoden er noget udflydende og ikke let at bestemme. Toppen affladet og Overfladen i det hele taget noget ujævn. Højen indeslutter en Stengrav, hvortil fra Ø. en 5.60 m lang Kløft fører ind. Graven (jfr. Rosenbergs Plan Pl. II gengivet i Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed 1913, 200 Fig. 15.) bestaar af Kammer og Gang. Kamret, af uregelmæssig Form, er 4 m l. i NØ.-SV. 2,25-2.20 m br. paa Midten, smallere ved Enderne, 1.40-1.60 m højt. Det er dannet af 9 Sten (3 i Nordvestsiden, 4 i SØ-Siden, af hvilke den anden fra Nord er noget forskubbet, samt 1 for hver Ende.) 2 Dæksten, paa Plads. Gang mod Ø., 3 m l., 0.50 m br., 1.10 m høj, dannet af 3 Stenpar og med en Dæksten, paa Plads. Den yderste Sten i Gangens Nordside hælder noget indad. Herfra [[ingen]] Oldsager i Haderslev Museum, Nr. 3059, 2627a-b...[[I Aarb. 1913. S.273 siges at Lerkarskaarene er fundne ved den nordligste [sb. 11] af de to Jættestuer [sb. 11-12], ikke i Kamret men udenfor, ved og under Sidestenene. (Efter Meddelelse af C.M.Lund, Haderslev)....Alle 3 Grave ligger paa et opr. af Haderslev Museum fredlyst Areal, der i 1925 er overgaaet til Nationalmuseet I. Jfr. Pl. I øverst, hvor Arealet er set fra SØ.
1927
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEt uregelmæssig sekssidet Grundstykke, hvortil en bred Sti fører ind, 0,5025 ha stort, med 3 Oldtidsmindesmærker, nemlig: ....-Høj ++), 2,20 m h., indesluttende en udgravet Jættestue. Kamret af uregelmæssig Form, 4 m l. i NØ-SV, 2,25 m br. paa Midten, smallere ved Enderne, 1,60 m h. dannet af 9 Sten (i NV- Siden 3, i SØ-Siden 4, af hvilke den anden fra N er noget forskubbet, samt 1 for hver Ende), 2 Dæksten, paa Plads. Gang mod SØ, 3 m l., 0,50 m br., 1,10 m h., dannet af 3 Stenpar og med 1 Dæksten, paa Plads....
1937
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1945
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOmrådet delvis ødelagt af tyskerne under 2. verdenskrig ved opførelse af primitiv bunker. Restaureret.
1945
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1958
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGenrestaurering af Over Jerstal-jættestuerne.
1963
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1990
Privat opsamling - Haderslev Museum
1990
Anden transaktion om genstand - Haderslev Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links