Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
462440
Sted- og lokalitetsnummer
070624-19
Anlæg
Rundhøj, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 30/11 1910 (J.L. Schougaard) Afmærkn.: MS (1929, G. Rosenberg) Lav højning, 10 m i diam., med stenkreds: 17 sten. Vej- spor over højen. Udenfor Ø-siden 2 væltede bautasten.

Undersøgelseshistorie

1910
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1929
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(3) NV for: 2 [sb.23] en lav Højning omsat af en Kreds af 17 Sten, 10.50 m i Tværmaal. 3 m Ø for Kredsen 2 væltede Bautasten 1.50 m x 0.75 m x (ov. Jorden) 0.45 m og 0.95 m x 0.50 m x (ov. Jorden) 0.20 m. Udgravet af C.N. i 1910. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLav højning, 10 m i diameter, med stenkreds, 17 sten. Vejspor over højen. Udenfor østsiden 2 væltede bautasten. Træer, i skov.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, hvis nuv. diameter er 15-17 m. 2-4 m inden for nuv. højfod en stenkreds, 11,5 m i diameter, med 12 synlige men adskilligt flere jorddækkede sten. 1 m fra østlige højfod 2 bautasten, den ene næsten helt jorddækket, den anden 1,5 m lang. Mål: 0,9x18x17,5 m. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i seværdig gruppe fortidsminder. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk11 synlige randsten.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links