Oversigt set fra øst
.
Foto, oversigt
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
411269
Sted- og lokalitetsnummer
230101-57
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til Naturstyrelsen, men ikke tinglyst: ********************************** Runddysse. 1,0 x 12 m. På toppen et forstyrret kammer, hvoraf findes på plads: endesten mod SØ, som er 95 cm bred og 120 cm lang, sidesten mod SV, som er ca. 70 cm bred og ca. 135 cm lang, samt sidesten mod NØ, der måler ca. 90 cm i bredden og ca. 140 cm i længden. NV for kammeret ligger overliggeren, som måler ca. 110 x 125 cm.

Undersøgelseshistorie

1945
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI midten af en lille rundhøj en dyssekammer, der består af 4 sten, dækstenen mangler. Kammeret blev renset af Raben i 1945, det blev udgravet helt ned til flintlaget. Ingen oldsager.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1 x 12 m. På toppen ligger et forstyrret kammer, hvoraf findes på plads: sydøstre endesten, der er 0,96 m bred og 1,20 m lang, sydvestre sidesten, der er 0,70 m bred og 1,35 m lang og nordøstre sidesten, der er 0,90 m bred og 1,40 m lang. Nordvest for kammeret ligger en stor sten, formentlig den bortslæbte overligger, der er 1,10 x 1,25 m stor. Anlægget ligger på en åben plet i granplantning.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotRundhøj (rød) med dyssekammer uden dæksten. Bilag II, 10. grundrids.
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorUlovlig tilplantning. Som beskrevet. Bevoksning: 1984: Mos og Nålekrat/-træer
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links