Oversigt set fra NV
.
Oversigt set fra S
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
181340
Sted- og lokalitetsnummer
140711-73
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

"Randruphøj" 2,5 x 20 m. Flade afgravninger i top og mod syd. Græs-buskgroet i udkant af ager.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi, 8 F. høi, 50 F. bred, større Udgravning i Siden, hvor der er fundet mindre Bronzesager, som eies af Lærer Dystrup i Gassum. Bevoksning: 1989: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj "Randrop høj" 2,5 x 20 m. Flade afgravninger i top og mod Syd. Græs-buskgroet i udkant af ager. Tingl 7/5 49[[Fredet]] Bevoksning: 1989: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorTværmål stærkt overvurderet på blåt kort. Bevokset med lave løvbuske, bl.a. hindbær, samt med lave lævtræer ved fod i Ø, N og S. Iøvrilgt græsklædt. Beliggende i månelandskab af afgravet topjord i forbindelse med grusgravning. El-mast tæt ved fod i SV. Det bør ved genbesigtigelse, medbringende samtlige på blåt kort registrerede sager, kontrolleres, om omgivelsernes nuværende tilstand er i overensstemmelse med de givne dispensationer fra § 53. Dette er næppe tilfældet, medmindre det lokale fredningsnævn er komplet utilregneligt. Den 15.10.1991: 5m - zonen er overholdt. Jord- og grusdyner, der kan forveksles med højen ligger i dens umiddelbare omgivelser. Betondækslet er ikke fjernet. Grusgraven er stadig i fuldt brug ** Seværdighedsforklaring ** Tidligere en nogenlunde seværdig høj med monumental placering. Nu aldeles useværdig og stærkt skæmmet af råstofindvindigen. Parkeringsmulighed på bred grusvej ved højfod. Bevoksning: 1989: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links