Faktaboks

Kommune
Esbjerg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
370519
Sted- og lokalitetsnummer
210108-71
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Matrikel: Spandet, art.nr.3, k.bl.6, parc.102/3. Høj, "Rejshøj", 4 m høj, 26 m i diameter. Fra toppen går en indtil 5 m bred og indtil 1 m dyb, ureglemæssig forsænkning mod S ind til foden. NØ for toppen et 1,5 m vidt og 0,8 m dybt hul. Mange mindre huller i top og sider. V-foden gennemskæres af en grøft. Alle ska- der er tilgroede. Bevokset med lyng, græs og gran i plantet skel ved ager.

Undersøgelseshistorie

1925
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. 4 M. høj, Diam 26 M. Fra Syd er foretaget en c 4 M bred Gravning omtrent ind til Midten. I Toppen en mindre Gravning, ved Foden en Fure, vist efter opgravede Randsten. Ved nv Fod noget afskaaren af en Grøft, ved nordre Fod en Gravning c. 4 M. ind, Fylden er Sand. Lynggroet i Ager. Trods sine Beskadigelser tager Højen sig anselig ud.
1925
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Rejshøj", 4 m høj, 26 m i diameter. Fra toppen går en indtil 5 m bred og indtil 1 m dyb, uregelmæssig forsænkning mod S ind til foden. NØ for toppen et 1,5 m vidt og 0,8 m dybt hul. Mange mindre huller i top og sider. V-foden gennemskæres af en grøft. Alle skader tilgroede. Bevokset med lyng, græs og gran i plantet skel ved ager.
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1960
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1981
Uspecificeret aktivitet - Haderslev Museum
2010
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links