2764 kammer. Set fra Ø.
.
2766 kammer. Set fra VSV.
.
2765 kammer. Set fra NNV.
.

Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
41261
Sted- og lokalitetsnummer
050409-6
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 18/9 1906, gdr. Hans Henrik Hansen. Sølvbæger Afmærkn.: MS 1907, løjtnant L. Lassen. Fritstående jættestue 2,5 x 3,75 m. 11 bæresten, 1 stor dæksten, jordfyldt og græsklædt i ager. 4' jord indbefattet i fredningen. NMI: (Bør udgraves og restaureres).

Undersøgelseshistorie

1887
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1887
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1905
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStensat Grav oval Form. 3,75 Meter fra Nord til Syd 2 1/2 M bred. Der er 9 Sidesten, 2 er borttaget mod Nord. Den har Indgang mod Syd, udenfor disse 2 Stene. Over den sydlige Halvdel af Graven en større Dæksten.
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFritstaaende Jættestue, 2 1/2 x 3 3/4 m. 11 Bæresten, 1 stor Dæksten. Jordfyldt og græsklædt i Ager. 4' Jord indbefattet i Fredningen. (Bør udgraves og restaureres).
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2011
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Museerne.dk
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkJættestue. Kammer orienteret NNV-SSØ, ovalt/afrundet form, åbning/gang i SSØ. Afkløvet del af dæksten ligger ved gangsten. To kløvede sten i kammerets N-ende. FM-sten sat i højside i V.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links