Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
410917
Sted- og lokalitetsnummer
220204-20
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Stenlægning/stensamling, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Dyrkningsspor, Oldtid (dateret 5400 f.Kr. - 501 f.Kr.); Jern, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Grube (uspecificeret funktion), Oldtid (dateret 5400 f.Kr. - 501 f.Kr.); Urnegrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Rise art. 73, kortbl. 4, parcel 107/19. Høj, 1,3 x 15 m. Rævehul midt på siden mod øst-sydøst og nord, mindre ræve- huller i nordvestside, iøvrigt velbevaret. Beplantet med ungbøg; i skov.

Undersøgelseshistorie

1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 0,75-1 m. høj Diam. 11 m. Bevoxet med Krat.
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1,30 x 15 m. Rævehul midt på siden mod ØSØ og N, mindre rævehuller i NV-side, iøvrigt velbevaret. Beplantet med ungbøg, i skov.
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1974
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen udgravet før anlæg af motorvej, den var bevokset med bøge og ved fjenelse af dem kom 3 urnegrave med op. Desuden fandtes 7 urner i højens sydlige og østlige del. Centralt i højen fandtes en stensamling ca. 1 m. oppe i højen, og i forbindelse med den er en lille flintdolk, dog uvist om det har været en grav. Under højen fandtes 2 kogegruber samt ardspor. I højen var anlagt en jernudvindingsovn.
1975
Byggeri og anlæg - Haderslev Museum
1975
Museal udgravning - Haderslev Museum
1975
Byggeri og anlæg - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1975
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1975
Byggeri og anlæg - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1975
Aflysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Urnegrav

Urnegrav, begravelse, hvor de brændte skeletrester er nedlagt i en urne (lerkar). I forhistorisk tid blev urnegrave almindelige i Danmark fra midten af bronzealderen ca. 1100 f.v.t., da gravskikken gradvis ændrede sig fra jordfæste til ligbrænding i takt med udviklingen i det meste af Europa, se urnemarkskultur. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links