Oversigt - fra NØ
.
Oversigt - fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
25278
Sted- og lokalitetsnummer
010102-35
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Dekl. tingl. 20.december 1921 (Ane Kirstine Nielsen, enke efter parcellist N.P. Nielsen). MS (1922, M. Mackeprang). 14/4 - 45 fredet 100 m. om højen. "Rishøj", 32 x 5 m. Toppen bredt afgravet; mod NØ en afgravning. Foden mod V., NV. og S. (indtil 3 m i højden) afgravet. Mod SV helt ind til foden taget grus i 1925. Græs- og lynggroet. Gene- ralstabsmålepunkt.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Riishøi", den har været omgiven ved Foden med en Steenkreds. Ved en for kort Tid siden foretagen Gravning fandtes omtrent i Midten, men næppe paa Bunden, en af flade Stene dannet Kiste, 2' i [kvadrat] og omgiven med en Steendynge. I Kisten skal der være fundet kun brændte Been. Bevoksning: 1989: Græs og Løvkrat
1886
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Rishøj", 32 x 5 m. Toppen bredt afgravet, mod NØ en afgravning. Foden mod V., NV og S. ( indtil 3 m i højden ) afgravet. Mod SV helt ind til foden taget grus i 1925. ( Græs- og lynggroet. Generalstabsmålepunkt. (dekl. tingl. 20/12 -21(Ane Kirstine Nielsen )
1937
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Rishøj". Høj: 5,5 m høj, 21 m i diam. I toppen en større hulning, ca. 50 cm dyb og den opkastede jord herfra ligger som en vold mod SSV på højtoppen. I vest noget afgravet. Her findes også en rævegrav. En lettere nedslidt sti fører fra nordsiden til højtop. På højens sider opvoksende krat, men flere nåletræer på siderne tilsyneladende fældet for relativt nylig. Beliggende i udyrket område mellem marker og sommerhuskvarterer. Højen er den nordligste af ialt 10 meget velbevarede gravhøje, der ligger tæt sammen på begge sider af landevejen. De øvrige høje er beliggende i ager. Adgang fra vej, ca. 130 m mod vest. Historie om Rishøj: For ca. 100-120 år siden ville en mand hente "guldskatten", der sagdes at være i højen. Efter lange overvejelser tog manden ud en nat med fuldmåne og sølvbeslag på træskoene for at grave efter skatten. Dog faldt højen sammen under ham, så han blev begravet i jord til halsen. En gåsepige havde dog hørt ham og løb hjem og fortalte, at der var trolde i højen. Hun blev ikke troet, men man fulgte dog med og gravede manden ud. Dog står hans sølvbeslåede træsko endnu i højen. ** Seværdighedsforklaring ** I sig selv en pæn og seværdig høj, men udgører sammen med de øvrige nærtliggende høje (2527-9 til 2527-16) en enestående kulturhistorisk seværdighed. Bevoksning: 1989: Græs og Løvkrat
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links