0129 Oversigtsfoto
.

Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
402714
Sted- og lokalitetsnummer
050201-15
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 8/10 1908, gårdejer Niels Larsen. Sølvbæger Afmærkn.: MS 1910, Raklev. Jættestue "Rishøj"; højen 3 x 25 m. Kamret 6 x 2 m, af 14 bæresten og 5 dæksten; gang af 8 sidesten, 2 karmsten og 2 dæksten.

Undersøgelseshistorie

1817
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFM 1908.
1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa lav Mark under Banken ligger den i 1817 udgravede Jættestue "Rishøi". Den mindre velbevarede Jordhøi er 70-75 Fod i Tværmaal, 9-10 Fod høi. Gangen mangler i sin ydre og større Del Dæksten, Udstopningen med mindre Sten mellem Sidestenene er her paa flere Steder udfalden. Paa to Steder synes der at have været anbragt en Sten paatværs af Gangens Længderetning. Høiden i Kammeret er omtrent 4 Fod. Levninger af en Brolægning med haandsten og lidt større Sten. Den tørre Mur af de sædvanlige, røde, kløvede Sten er paa de fleste Steder særdeles smuk og vel bevaret. Over Bærestenene ligger næsten over alle flere lag af flade Sten paa hvilke Dækstenen hviler. Se Pl. 36. Antiqv. Ann. III.1.
1876
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1876
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1908
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMS 1910.
1912
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGangen oprenset og udbedret.
1912
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Rishøj" Jættestue, Højen 3+25 m,Kamret 6+2 m, af 14 Bæresten og 5 Dæksten, Gang af 8 Sidesten, 2 Karmsten og 2 Dæksten.
1945
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOrnamenteret skår fundet ved oprensning af gang eller måske ved tømning af kammeret i forrige århundrede.[[FFF jour. F3405/72]].
1989
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorNøglestenen var revnet. Stenen blev sikret med rustfrit vinkelbeslag monteret på bæresten og nøglesten. Se beretning.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links