Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533536
Sted- og lokalitetsnummer
060204-2
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Lille høj, 2,5 x 12-14 m. Næsten hele den vestlige halvdel er i ældre tid bortgravet. Træbevokset i ager på randen af bakkehæld.

Undersøgelseshistorie

1880
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTo smaa Gravhøie tæt ved hinanden [sb.nr. 2-2A]...Af den anden [sb.nr. 2] er kun Halvdelen tilbage. I det sydvestlige Hiørne af denne Høi er der fundet et Broncesværd. Bevoksning: 1985: Løvkrat
1880
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLille Høj paa Randen af Bakkehæld. Træbevokset i Ager. Næsten hele den vestlige Halvdel er i ældre Tid bortgravet. Tvm. 12 - 14 m, Højde 2.50 m.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, hvis vestlige del i ældre tid er stærkt reduceret ved afgravning. 1,5 x 18 x 9,5 m. Også af den østlige højfod mangler et segment borttaget ved grusgravning (jfr. j.nr. F 2472/68), således at højfoden nu står som en tilgroet stejlbrink, der fortsætter nedefter i siden af en ca. 5 m dyb, opgivet grusgrav. I snittet ses tydeligt den forhistoriske jordoverflade under højfylden, men hverken grave eller randsten. Grusgraven benyttes som losseplads (jfr. foto 07:29) og skæmmes stærkt af bl.a. husholdningsaffald, gamle halmballer, plastic, skrot (herunder et par bilvrag) og stenbunker, - alt max. 50 m fra højen. MS. står syd for højen ca. 30 cm fra kanten af grusgraven. Bevoksning: 1985: Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links