Oversigt - fra N
.

Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
272720
Sted- og lokalitetsnummer
010101-11
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 2727-20, 21, 22 Højknot 2 m x 9 m, hvori resten af en oval jættestue, der er ca. 5 m lang i N-S og ca. 2 m bred. Midt fra østsiden ses gangen at have gået ud; idet den sydligste af gangste- nene nærmest kamret, står på plads. Af kamrets sidesten ses 8 og heraf er de 3-4 bragt ud af leje. Overliggere mang- ler. Græsgroet og med lidt lave buske. I ager. NMI: Højknot 2 x 9 m, hvori resten af en oval jættestue, der er ca. 5 m lang i N-S og ca. 2 m bred. Midt fra østsiden se gangen at have gået ud; idet den sydligste af gangstenene nærmest kamret, står på plads. Af kam- ets sidesten ses 8 og heraf er de 3-4 bragt ud af leje. Overliggere mangler. Kamret kan utvivlsomt restaureres, og en udgravning skønnes lønnende. Græsgroet og med lidt lave buske. I ager. Særlig mod øst pløjes der for tæt til højknotten.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn tildeels overpløiet Høi, hvori man ved Nedgravning har stødt paa store Stene. Bevoksning: 1988: Løvkrat
1886
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjknot 2x9 m, hvori Resten af en oval Jættestue, der er ca. 5 m lang i N-S og ca. 2 m bred. Midt fra Østsiden ses Gangen at have gaaet ud, idet den sydligste af Gangstenene nærmest Kamret staar paa Plads. Af Kamrets Sidesten ses 8 og heraf er de 3-4 bragt ud af Leje. Overliggere mangler. Kamret kan utvivlsomt restaureres, og en Udgravning skønnes lønnende. Græsgroet og med lidt lave Buske. I Ager. Særlig mod Øst pløjes der for tæt til Højknotten.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1963
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorOplysningerne om kammerets karakter iflg. blå kort ikke mulige at kontrollere på grund af kraftig overgroning med tæt krat. En bænk opstillet ved kammerets V-side med ryg mod kammeret. Helt overgroet med tæt løvkrat, især tjørn. Beliggende på lille græsareal, omgivet af cykelsti (asfalteret) og begvedliggende parcelhuskvarter i NØ og Ø, granplantage, hvori fælles-antenne (TV) i N, brink mod ager i V samt levende hegn mod ager i S. Bør i høj grad saneres for skæmmende kratbevoksning. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig. Kan dog måske vise sig acceptabelt efter sanering. Offentligt tilgængeligt. Parkeringsmulighed på villaveje. Bevoksning: 1988: Løvkrat
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links