Faktaboks

Kommune
Halsnæs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
272623
Sted- og lokalitetsnummer
010505-3
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Salthøj". 1,5 x 11 m. Afgravet, specielt mod nord og vest. I ager.

Undersøgelseshistorie

1887
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Salthøi", stærkt afgraven. I den østlige Udkant er et Bronzesværd fundet imellem Pillestene. Længere inde er der fundet brændte Knokler og Uldtøi imellem Smaastene og Bændeltang. Bevoksning: 1983: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer
1887
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Salthøj", ca. 1,5 x 11 m.. Meget stærkt afgravet til alle Sider. Centralgrav muligvis urørt. Græsklædt med Træer og Buske i Ager.
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj "Salthøj" beliggende tæt op af hovedlandevej. Højen der er stærk forgravet dækkes fuldstændigt af et tæt buskads bestående af hyld, hindbær, brændenælder, rose, fyrretræer og en enkelt smuk gammel tjørn. Sandsynligvis er centralgraven stadigvæk bevaret. 4.4.89.Stejl mod SØ, afgravet mod N og V. Største højde mod S. Den nordlige halvdel er delvis bortgravet og skråner mod N. . M.B. Plejeplan: Bevoksningen bør tyndes kraftigt - om muligt bør tjørnen bevares. medens det øvrige buskads bør fjernes og erstattes med græs idet dette dog kun giver mening under forudsætning af et opfølgende tilsyn, der kan holde opvækst af buske nede. Højsiderne, der i øjeblikket fremstår meget ujævne bør retableres. Film: MB. 011:06:06. Mål: 1,5x12x11,5 m. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Er afmeldt d. 7.1.1988 (F53-3475), fejlagtigt, da det er nr. 2726:24 der er udgravet og fjernet. Tinglyses. M.b. rettet (SN 6111-290). Bevoksning: 1983: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer
1990
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, "Salthøj". 1,5 x 11 m. Afgravet, specielt mod nord og vest. I ager.
1990
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links