oversigt, set fra nord
.
oversigt, set fra NV
.
oversigt, set fra SSV
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
292423
Sted- og lokalitetsnummer
030402-81
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Saxhøj" 6 x 35 m. Toppen ubeskadiget. Ø, V og N-siden en del afgravet vel ved grusgravning. På toppen rejst et udsigtstårn. Græsgroet og med tæt buskvæskt. Matr.nr. 7a: Høj i skel til matr.nr. 13 af Hølkerup, se denne.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed vestre Skjæl ligger en anselig, i dset væsentlige vel bevaret Gravhøj "Saxhøj" kaldet. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
1899
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Saxhøj", 6 x 35 m. Toppen ubeskadiget. Ø.- V. og N. Siden en Del afgravet, vel ved Grusgravning. (Grusgravning bør ikke tillades mere). Paa Toppen rejst et Udsigtstaarn, ret kraftigt men en Del faldefærdigt. Græsgroet og med tæt Buskvækst. (Kunde, hvis den blev ryddet for bevoxning fremtræde som en anselig Høj). (Hverken Ejeren eller hans Kone blev truffet hjemme).
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, "Sakshøj", 4 x 30 m. Ligger på bakketop, hvorfor højens nøjagtige afgrænsning er vanskelig at bedømme. Skeldige over vestlige kant af højen. Bakken har indgravninger, som synes at berøre højfoden mod vest og syd, måske også mod nord og øst. Alt er sket i gammel tid og nu helt tilgroet. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links