Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
342310
Sted- og lokalitetsnummer
040310-3
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglyst tekst 1986: *************** Høj, 22 x 22 x 2 m. Af uregelmæssig form, med nedgravninger i toppen. 2 synlige randsten i nordsiden. Græsklædt i have, 5 m fra vej.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid2.Umiddelbart syd for Veien fra Skafteløv til Ødemark findes en uregelmæssig rund Høi, omtrent 70' i Tværmaal og 7' høi. Den ujævne og flade Overdel med større Huller og Høininger er ikke oprindelig, men opstaaet ved Afgravning og Borttagelse af Sten. Omtrent i Høiens Midte sees en Del af Fladen af 2 større Sten, maaske Dæksten i uudgravede Kister, og mange større og mindre Sten rage frem af Høiens Jordfyld. Bevoksning: 1983: Løvtræer
1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAfpløjet rundagtig Jordhøj uden Top, af noget uregelmæssig Form og stærkt beskadiget ved Gravning. Tværmaal c. 70', Højde c. 5'. Ovenpaa Højen ses i Jordskorpen to store Stene, som næppe ligger paa deres oprindelige Plads. - Højen har, efter Meddelelse, været omsat med Randstene i Rundkreds, og oven paa den skal der have staaet to store Stene med en mægtig Overligger, bortfjærnede til Bygningen af Nordruplund 1845. (Jfr. Pastor Vieths Indberetning af 23 Decbr. 1808). Bevoksning: 1983: Løvtræer
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1 x 20 m., stærkt beskaaret, beplantet, i Have.
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRundhøj. Noget uregelmæssig, rundet højning, mål ca. 2 x 22 x 22 m, siderne er nogenlunde hvælvede, med overfladen på toppen er meget ujævn med tilgroede lavninger, fra kreaturer / gravninger. Der står 1 sten i højens N-ende og 1 sekundær ? i kanten mod V foroven og 1 mod S og der anes 1 sten på midten, flere sekundære. Bevokset med ældre løvtræer og græs (nyligt slået). Der er enkelte muldvarpeskud. Ejeren fortalte, at de 3 grave i haven tidligere havde været benyttet til stenbrud for ca. 100-150 år siden. Højen ligger i haves N-hjørne, nær skråning ned til Vestermose å. Ses ikke rigtig på afstand på denne årstid p.g.a. bevoksning ved gården. Ejeren ikke interesseret i besøg på højene. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Stor gravhøj, nær andre mindesmærker, nær skråning ned mod Vestermose ådal. Bevoksning: 1983: Løvtræer
1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningHøj, 22 x 22 x 2 m. Af uregelmæssig form, med nedgravninger i toppen. 2 synlige randsten i nordsiden. Græsklædt, i have, 5 m fra vej.
1986
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1986
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links