Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322315
Sted- og lokalitetsnummer
030710-12
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1 x 15 m. Ovenpå højen 3 store spredte sten, antagelig rester af et kammer. Fuldt af sankesten og tjørn. Tinglyst tekst 1985: Høj, 1 x 15 x 15 m, med 3 større sten, antagelig fra stenkammer. I ager.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn overgroet, ødelagt Dysse. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1 x 15 m., oven paa Højen 3 store spredte Sten, antagelig Rester af et Kammer. Fuld af Sankesten og Tjørn.
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 1,5 x 15,0 x 15,0 m. Den måler 1 x 15 x 15 m. med diffus fod. Ret flad "top" med 3 større sten (den ene med kile) i kanten af lavning på ca. 1,5 x 1,5 og 0,2 m. dyb. Højsiden er noget uregelmæssig med ældre kreaturskader? og henlagte marksten, der næsten er tilgroede. Det er bevokset med et ældre egetræ og tjørn og krat på højside, på toppen græs og mindre planter. Stenene rager 0,5 m. op over højen. Kunne ved pleje blive **. Jeg synes, den er fredningsværdig. Ligger ca. 20 m. fra 3223-14 og 80 m. fra landevej ret højt i terrænet, dog nedenfor Tømmerbanken nær skråning ned mod SV-S. Jeg har ikke påtalt stenene (kræver professionel pleje). ** Seværdighedsforklaring ** Høj, ret højt i terræn, nær andet fortidsminde. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
1985
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningHøj, 1 x 15 x 15 m, med 3 større sten, antagelig fra et stenkammer. I ager.
1985
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1985
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links