Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
44114
Sted- og lokalitetsnummer
230301-17
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Stenbygget grav, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Sønderskov, bd. 1, bl. 1, Skelde art. 196. Høj, 1,50 m høj, 16 - 18 m bred. Op ad siden mod NØ en gravning, 4 m lang, 2 m bred, 0,50 m dyb. Enkelte randsten. I Skelde Kobbelskov.

Undersøgelseshistorie

1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Høj i Skovens Midte. 1,00 m. høj fra Nord, 1,50 m. fra Syd, 16-18 m. i Tvm. Regelmæss. Bevoxet med ung Eg, Bøg og Gran. I nø. Højside en omtrent kredsrund Nedgravning, 2,50 x 2,50 m. stor, ca. 0,50 m. dyb, omtrent fyldt med Jord og Løv, i dens Væg kan dog ses mange mindre Sten. Ialt 14 Randsten synlige langs Højfod, nemlig 1 i Ø, 7 i S, 5 i V, 1 i N, desuden enkelte større Sten nær Højtop. En Vej i Ø-V gaar over s. Højfod. Bevoksning: 1984: Mos og Løvtræer
1920
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1,50 m høj, 16-18 m bred. Op ad siden mod nordøst en gravning 4 m lang, 2 m bred og 0,50 m dyb. Enkelte randsten. I Skelde Kobbelskov.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg Slot
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMål: 1,5 x 17,0 m. Som beskrevet. Bevoksning: 1984: Mos og Løvtræer
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links