Oversigt - fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
262718
Sted- og lokalitetsnummer
010109-16
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Grube (uspecificeret funktion), Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Grube (uspecificeret funktion), Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Højknot 1,5 x 8 (Ø-V) x 10 (N-S) m. I vestsiden sidder med kun oversiden fri 6 store sten, der synes at danne den øst- lige og største del af en lille jættestue, hvis overligger er væk, øst for dette formodede kammer ligger to store og en noget mindre sten, af hvilke de store antagelig er rand- sten. Geodætisk institut har målepunkt på toppen af højen, det er anbragt indenfor stenene om den formodede jættestue og består af en nedgravet cementblok hvori et jernrør. Græs- roet med lidt buske. I ager. NMI desuden: Sandsynligvis værd at udgrave. Højknotten ligger på et min- dre udyrket stykke, der passende kan indrages i under fred- ningen.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Skjerød Baunebakke". En lav Runddysse, i Diameter 31' V.-Ø. og 27' N.-S. Der er 12, tildeels i Høifylden skjulte Randstene. I den flade Top sees Toppene af 4 store Stene. Bevoksning: 1989: Græs og Løvkrat
1905
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJournal 179/05 ikke fundet ved EDB-reg.
1905
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjknot 1,5 x 8(Ø-V) x 10(N-S) m. I Vestsiden sidder med kun Oversiden fri 6 store Sten, der synes at danne den østlige og største Del af en lille oval Jættestue, hvis Overliggere er væk, øst for dette formodede Kammer ligger to store og een noget mindre Sten, af hvilke de store antagelig er Randsten. Geodætisk Institut har Maalepunkt paa Toppen af Højen, det er anbragt indenfor Stenene om den formodede Jættestue og bestaar af en nedgravet Cementblok hvori et Jernrør.- Græsgroet med lidt Buske. I Ager. Sandsynligvis værd at udgrave. Højknotten ligger paa et mindre udyrket Stykke, der passende kan inddrages under Fredningen.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1963
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1979
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOverliggeren fjernet og anvendt som Genforeningssten i Helsinge.
1985
Planlagt byggeri/anlæg - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1985
Byggeri og anlæg - Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, Gilleleje Museum
1985
Museal prøvegravning - Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, Gilleleje Museum
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenene Ø for kammeret er ikke synlige p.gr.a. overgroning. Kammerresten er 2 m lang og 2 m bred indvendigt målt. Ø-siden er dækket af kraftig syren vækst, dog nedklippet, hvor den berører kammeret. Selve kammeret er græsklædt. Lave løvbuske ud for begge kammervægge med vest. Overtrædelse af bestemmelse i FN-kendelse af 24.10.1962, idet dyrkningsgrænsen forløber 1 m fra kammerets sten, og idet et plastikdækket gødningsdepot S for højen når 3 m fra højfod. Bevoksning: 1989: Græs og Løvkrat
1999
Byggeri og anlæg - Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, Gilleleje Museum
1999
Museal besigtigelse - Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, Gilleleje Museum
1999
Anmeldelse fra privat - Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, Gilleleje Museum
2000
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2002
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links