Faktaboks

Kommune
Gentofte Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
303088
Sted- og lokalitetsnummer
020302-31
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr. nr: 13bq (Strandvej 247 A) Afmærkn.: M.P. (2) "Lille Skjoldhøj", 20 x 2,20 m. Sydsiden stærkt afgravet; top- pen flad, med lysthus; gang til top. Ca. 1/4 går ind på nabogården, matr. nr. 13bn, tilhørende res- tauratør Poschmann, Skydebanen.

Undersøgelseshistorie

1899
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Høi. 20 Meter i Tværmaal, 2,20 M høi. Noget af sydlige Side afgravet. Bevoxet. [sb.] 31 og 32 kaldes "Skjoldhøiene". Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer
1929
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1929
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Lille Skjoldhøj" 20 x 2,2 m. Sydsiden stærkt afgravet, Toppen flad, med Lysthus, Gang til Top. Desuden en Højrest i Nordsiden af Haven. Ca. 1/4 gaar ind paa Nabogrunden, [matr. nr.] 13bn.
1938
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Byggeri og anlæg - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. lysthus på højtoppen fjernet. Noget ujævn overflade. V-fod er beskadiget ved anlæg af garage (Jvf. J. 222/54), Ø-fod ved anlæg af havegrill. Raftehegn hen over højen tæt syd for toppen mod nabogrund i S. Beliggende i hjørne af privat parcelhushave, hvori også den forgravede S-fod af Store Skjoldhøj. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig. Indeklemt mellem bygninger i hjørne af lille have. Ikke offentligt tilgængelig og ikke synlig fra offentlig vej. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links