Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
4312101
Sted- og lokalitetsnummer
230203-55
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Mintebjerg, bd. I, bl. 29, art. 1. Tingl.: 16/9 1933, H.H. Jessen. Afmærkn.: MS 1936, J. Raklev. Høj, "Skræderhøj", 2 x 7 m, græsklædt i ager. Højen er delvis overpløjet. Kun midterpartiet underlagt fredningsbestemmelsen.

Undersøgelseshistorie

1923
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Høj, overpløjet og stærkt udpløjet paa nær en lille græsklædt Knold i Midten, 7 m i Tværmaal, 2 m høj, med et Generalstabs-Maalepunkt.
1933
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen fredet.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Skræderhøj", 2 x 7 m, græsklædt, i ager. Højen er delvis overpløjet. Kun midtpartiet underlagt fredningsbestemmelsen.
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotRundhøj (rød) med lukket dyssekammer. Fredlyst 11.9.1933 [8.9.1933]. Højens tværmål 8,5 m - højde ca. 1,60 m. - Højen har været betydelig større i omfang.
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Skræderhøj". Nydelig høj. Den ikke dyrkede del af højen udgør nu ca. 10 x 10 m. En del sten ses i kanten. Foto: S/H og F 06.18 fra NØ, 06.19 fra NV.
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links