oversigt, set fra SV
.
højen set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Frederikssund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282641
Sted- og lokalitetsnummer
010201-137
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Højsagn, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, ca. 1,5 x 12 m. I toppen lav, tilgroet sænkning. Større overfladisk afskrælning i V. I N. en 7 m. l., indtil 1 m dyb afgravning. Græsklædt i udyrket mark.

Undersøgelseshistorie

1873
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPå tvende høje brinker ude ved stranden ligger lige over for hinanden to mindre høje [sb.137-138]. I den søndre [sb.137] er en fordybning i midten, og da ejeren som barn lå og vogtede på højen hørte han lyde inde fra den, som om kister sloges i. Om fund i dem vides intet. De kaldes Nissebakkerne.
1873
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSydligste Høj: 1,5x12 m. I Toppen en tilgroet Sænkning. I et Par Meters Bredde er over det meste af Vestsiden foretaget betydelige Afgravninger således at stykket nu henligger utilgroet. Herved er kommen mange store Håndsten til Syne og adskillige af dem er bragt ud af Leje. Forstyrrelsen synes af ret ny Dato. 7 m af Nordsiden er indtil ca. 1 m.s Højde åbenbart for ret nylig afskrællet for Græstørv, hvorved en del håndstore sten er kommet til Syne. Der synes ligeledes at være foretaget nogen Afgravning af denne Side. Beskadigelsen henligget utilgroet. De på Nordsiden afskrællede Græstørv er antagelig brugt ved bygningen af det Markørly, der ligger en 7 m øst for Højen. Højens SØ-fod er beskadiget ved Borttagning over et Areal på 2x1 m af Græstørv og Jord, antagelig også Sten. Et par større Sten ses. Beskadigelsen utilgroet. Højen græsgroet. I Græs-Lyngstykke. Fredningsværdig. Bør restaureres.
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, ca. 1,5 x 12 m. I Toppen lav tilgroet Sænkning. Større overfladisk Afskrælning i Vest: i N en 7 m l., indtil 1 m dyb Afgravning. Græsklædt i udyrket Mark.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor1982: Høj, stærkt ødelagt af militærets øvelsesaktivitet. I højen er sat en ca 10 m høj pæl med olietønder=skydemål for morterskydning. Højens nordlige side bortgravet. Fylden brugt til støtte for panserplade=skydemål 5 m øst for selve højen. Stenpakningen blottet. Højen lader sig ikke opmåle i længde og bredde. Mod NV og mod syd neden for højfoden er dannet en skyttegrav. I toppen af højen rester af jernarmeret betonfundament. Højen og området omkring den er livsfarligt at betræde p.gr.af talrige ueksploderede mortergranater. Pleje: Området må renses fuldstændigt for granater. Dernæst bør den udgraves, da skaderne allerede går så dybt at begravelser kan være berørt. En retablering af højen må varmt anbefales af landskabelig og principielle grunde. Mål: 1,5 m høj. 1990: Højen stærkt ødelagt af militære indgreb. Centralt en kraftig træpæl med påsiddende tønde = skydemål. 2 m syd for pælen ses betonkonstruktioner i overfladen. En Ø-V-gående løbegrav gennemkrydser sydsiden. Afgravning i N-foden. Affald: Stålplader, sprængstykker fra granater, flere ueksploderede granater. Granatskydemål (kantstillet stålplade med bagvedliggende jordhøj) få m NØ for højen. Mål: 1x12x9 m. ** Seværdighedsforklaring ** 1982: Skydebanerne må omlægges. 1990: Aldeles useværdig. Ikke offentligt tilgængelig og ikke synlig fra offentligt tilgængeligt areal.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links