Faktaboks

Kommune
Frederikssund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
292610
Sted- og lokalitetsnummer
010201-155
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1850 e.Kr. - 1920 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj med jættestue. Højen 3 x 27 m. Jættestuens kammer af 8 bæresten, 3 dæksten, gangen af 5 bæresten og 2 dæksten. Særlig gangens ydre del er restaureret. På højens top rejst en mindesten. Græsklædt med enkelte træer i skov.

Undersøgelseshistorie

1873
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen i året 1744 åbnede jættestue, der er omgivet af en anselig (efter jættestuens udgravning udbedret (?) høj tegner sig således i grundplan. [skitse]. Kammeret der ligger i højens midte er 11'7" l., 6'9" br. og højest 5'10", intetsteds under mandshøjde. Indgangen, der vendes i s.s.ø. og udmunder i højens rand, er 17'11" l., 2'6" br. inderst, 1'10" br. yderst. Højden er fra 2'4" yderst til 4'5" inderst. Kammeret er dækket af to overliggere, af gangens er kun den inderste tilbage. Bevoksning: 1982: Løvtræer
1873
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1873
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1879
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1879
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Byggeri og anlæg - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj med Jættestue. Højen 3 x 27 m. Jættestuens Kammer bestaar af 8 Bæresten og 3 Dæksten, Gangen af 5 Bæresten og 2 Dæksten. Særlig Gangens ydre Del er restaureret. Paa Højens Top er rejst en Mindesten. Græsklædt med enkelte Træer i Skov.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj med jættestue. Kammer består af 8 bæresten 3 dæksten. Gangen af 5 bæresten 2 dæksten. Især gangens ydre del er nyrestaureret, men nu er navnlig den østlige væg i forfald. Indvendigt er kammer forstærket med cement mellem stenene. På højens top stod tidligere en eg hvoraf nu kun en stub er tilbage. Højens overflade er ret ujævn, tydeligt nærmest af slid (...., flere steder er kamrets dæksten synlige). Rester af trærækværk rundt om højen lidt over højfoden. Mål: 3,4x27x26 m. ** Seværdighedsforklaring ** I sig selv en smuk jættestue men derudover interessant ved mindestens inskription der illustrerer sammenhængen mellem stat-konge og arkæologi. Bevoksning: 1982: Løvtræer
2000
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJættestuen blev ryddet for krat. En knækket dæksten over gangen blev fritlagt fra oven og sikret ved indboring og fæstning af tre rustfri stålskruer. Herved frilagdes også en del af en urne stående i stenpakning af flade sten. Oversiden af dækstenen blev dækket med et lag jord efterfulgt af et lag bentonit. En knækket karmsten blev genplaceret og sikret ved indboring og fæstning af en rustfri stålskrue. I jættestuens kammer blev en tidligere cementreparation fjernet. Randstenene omkring indgangspartiet blev fritlagt. Tørmurene i kammer, gang og mellem randstenene blev restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med tilførte sten. Kammer og gang blev oprenset for nedfalden højfyld. Gulvet i kammer og gang samt området uden for indgangen blev dækket med småsten. Den udrømmede højfyld blev fordelt ud over højen og tilsået med græs. Se beretning.
2012
Museal restaurering - Museerne.dkMuseal restaurering.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links