Oversigtsfoto. Set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
40265
Sted- og lokalitetsnummer
050409-1
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Dige (mark), Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 19/5 1925, gdr. Peder Jakob Pedersen, Højgaard. Sølvbæger Afmærkn.: MS 1925, H. Kjær Høj, 4 x 26 m. Træbevokset ved gaard. Toppen affladet. Vest- fod afgravet; mod V halvrund indgravning. I foden 12 sten. I foden mod S og Ø af sten opsat et 1 m højt vinkeldige, mod V 23 m l. mod N 29 m l. Dette er indbefattet i frednin- gen. Flagstang på top. NMI: ....... I toppen 12 sten...........

Undersøgelseshistorie

1905
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Høi 21 Meter i Tværmaal, 4 Meter høi. Velbevaret, men bevoxet med Kirsebærtræer.
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 4 x 26 m. Træbevokset ved Gaard. Toppen affladet. Vestfod afgravet, mod Vest halvrund Indgravning. I Toppen 12 Sten. I Foden mod S. og Ø. af Sten opsat et 1 m. højt Vinkeldige, mod V. 23 m. l., mod N. 29 m.l., dette er indbefattet i Fredningen. Flagstang paa Top.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dige

Dige, bygværk opført med det formål at hindre oversvømmelse af lavtliggende landområder langs kyster, floder, vandløb og søer. Diger opbygges i hovedsagen af finkornede jordmaterialer, som hindrer vandgennemtrængning. I modsætning til dæmninger, der udføres på vanddækket område, står diger på tørt land ved normale vandstandsforhold. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links