Faktaboks

Kommune
Roskilde Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
332714
Sted- og lokalitetsnummer
020509-6
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 11/12 1914, sognepræst L. Glahn. Høj, 3-3,25 x 21 m. Overfladen ujævn. Noget af V-siden ned- skredet i grusgrav. Toppen stærkt gennemrodet af ræve. Si- derne stærkt ødelagt af rævegrave undtagen mod vest. Græs- klædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1861
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1861
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Gravhøj, beplantet med Træer. Højen er i sin Tid bleven udgravet og undersøgt. Der fandtes efter Sigende to sønderbrudte Bronzesværd samt Levninger af uldent Tøj af en grov Vævning. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Nålekrat/-træer
1876
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1939
Museal rekognoscering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høj, 64 m i Omkreds og 3,75 m høj, ødelagt ved Udgravninger, græsklædt og bevokset med Buske og smaa Træer. Disse tre Bronzealderhøje [sb.6-7+14] er udgravet ved Sognepræst Provst Søren Sørensen i Aarene 1841, 1842 og 1861. Se Nationalmuseets Bronzealderfund No. 6280-6285, No. 6614-6619 og No. 19973-19976, samt Sn.-Tunebogen S. 19 og 20.
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3-3,25 x 21 m. Overfl. ujævn. Noget af V.-Siden nedskredet i Grusgrav. Toppen stærkt gennemrodet af Ræve. Siderne stærkt ødelagt af Rævegrave undt. mod V. Græskl. i Ager.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjen måler ca 22x22x3 m, i toppen ret store afgravninger af ældre dato samt dyregange. Der ligger enkelte spredte marksten op ad højsiden. Placeret på ret flad moræne på hæld ned mod Gyngesø (nu opdyrket) - indgår i højrække, ca 300 m til offentlig vej. Plantage plantet mod Ø - ikke påtalt sten/beplantning. Ejer: se 3327.15. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Nålekrat/-træer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links