2757 oversigt
.
Herredstegninger
.

Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
31212
Sted- og lokalitetsnummer
030610-13
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Runddysse. Kamret består af 5 sidesten og 1 overligger, der er sprængt i stykker, men på plads. Gangen består af 2 bære- sten og 1 nedvæltet overligger. Lille jordhøj omkring dyssen. Græsklædt i ager. Høj i skel til Asminderup matr. nr. 5a og 5e

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa Toppen af en Bakke ligger en Runddysse med uudgravet Gravkammer, i Retningen NV-SØ med Indgang i SØ. Kamret er 5'2" langt, ca. 4' bredt og maa efter Kammerstenenes Højde at dømme være ca. 4 1/2' højt. Overliggeren, som er forsøgt fjernet fra sin oprindelig Plads, hviler ikke mere paa den nø. Sten i Kamret. Fra dette udgaar mod SØ en ved to Sten antydet Gang, over hvilken der har ligget en Dæksten, som nu ligger nedvæltet, Gangen er ligesaa lidt som Kamret udgravet. Den oprindelige Jordhøi omgiver endnu den sø. Halvdel af Kamret og Gangen. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
1891
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1902
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1902
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse. Kamret bestaar af 5 Sidesten og 1 Overligger, der er sprængt i Stykker, men paa Plads. Gangen bestaar af 2 Bæresten og 1 nedvæltet Overligger. Lille Jordhøj omkring Dyssen. Græsklædt med Krat i Ager.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1958
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorPænt dyssekammer i lille høj beliggende i skel. (højen=1,3 m h). kammeret består af 5 sidesten og 1 overligger, der er sprængt i stykker men på plads. Gangen består af 2 bæresten og 1 nedvæltet overligger. Elmast placeret i østlige endekant af dyssen CNVE. ** Seværdighedsforklaring ** Dyssen vil i plejet tilstand være seværdig, da den er beliggende i skel er den forholdsvis let tilgængelig. Fri udsigt over Saltbæk Vig. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links