Oversigt - Set fra Ø
.
26281-1 oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
26281
Sted- og lokalitetsnummer
010112-2
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Højrest "Sommerhøj" 2,1 x 23 m. Kun højens SØ-trediedel er bevaret og ligger mod skel. Den er græsklædt og har en år- hundrede gammel tjørn og lidt anden buskvækst. Viser trods beskadigelsen en smuk profil. NMI: Viser trods beskadigelsen en smuk profil og bør på den plads den ligger afgjort fredes.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidParcellisten har bortgravet den n. Del af Høien, ved Pløining i Udkanten har han fundet Skaar af Leerkar og længere inde i Høien en 1 1/2' lang Steen, hvorunder Trækul. Bevoksning: 1989: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1886
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjrest " Sommerhøj " 2,1 x 23 m. Kun Højens SØ-Tredjedel er bevaret og ligger mod Skel. Den er græsklædt og har aarhundredgammel Tjørn og lidt anden Buskvækst. Viser trods Beskadigelsen en smuk Profil og bør paa den Plads, den ligger fredes.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Sommerhøj". Høj, ca. 2,5 m høj, 19 m (ø-v) x 7 m (n-s). Ca. 1/3 af den oprindelige høj er bevaret i sin sydlige del beliggende i skel. Højens sider er en smule udflydende mod øst og vest i skellet, men pænt rundet mod syd. Den afgravede side mod nord står næsten lodret. Heri ses 2-3 større sten i højfyld. Ingen nyere beskadigelser. Bevokset med græs, løvkrat og løvtræer (røn,tjørn,hyld). Beliggende i skeldige omgivet af ager. P.gr.a. tilgroning og beliggenheden i markskel kan den umiddelbart være vanskelig at se i landskabet. Bevoksning: 1989: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2011
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links