Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
362213
Sted- og lokalitetsnummer
040315-5
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.nr: Høj i skel til slotsbjergby matr. nr. 17a Høj, "Spidsbanke", 5,5 x 23 m., noget afgravet særlig mod N. Lav sænkning i toppen og lav tilgroet grøft mod Ø. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1881
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1881
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Spis(e)høv", beskadiget ved Gravning paa forskellige Steder og ved Afpløjning. 15-20' høj, 70'-75' bred. Ved Gravning i Østsiden er fremdraget Museumsnr. B 2953-54. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Spidsbanke", 5,5 x 23 m., noget afgravet, særlig mod Nord. Lav Sænkning i Toppen og lav tilgroet Grøft mod Øst. Græsklædt i Ager. [[Arealfredning J 137/55]].
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1960
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1960
Genstand registreret i privateje - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHerfra ogsaa fund af bronzealders ragekniv, i privateje.
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSpidsbanke (kart.kort)/Spidsbakke (4-cm kort) Højen måler ca. 5,5 x 23 m, med en lidt uregelmæssig, ret "spids" rundet form. Mod N ret stejle side, og mod Ø en svag kileformet sænkning (bred forneden og smallere foroven, hvor den er ca. 1,5 m bred til ca. 0,3 m dyb - tilgroet). I toppen er en sænkning ca. 1 x 1,5 x 0,5 m dyb - tilgroet. Højen er tilgroet med græsser og lidt spredt løvkrat især i nordlige halvdel. Den ligger nær en ældre grusgrav, hvor der er knallertbane (grusede spor), ser ud til at den så småt er ved at gro til. Der er plantet fyr i området mod N-NV, alder ca. 20 år ? Samme beliggenhed som 3622-15, ca. 500 m til landevej. Landskabelig værdi set fra S-SØ-SV. ** Seværdighedsforklaring ** Høj på banke nær andre mindesmærker. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat
1984
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Genstand registreret i privateje - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRagekniven er sammen med andre oldsager overladt til NM I. Jvfr. j.nr. 5799/84.
1984
Anden transaktion om genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links