GI-sten på højtop
.
oversigt, set fra vest
.
oversigt, set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
282432
Sted- og lokalitetsnummer
030405-113
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Højrest "Staarup Signalbakke", "Staarup Bavnehøj". 4 x 17 (N-S) x 25 m (Ø-V). Meget stærkt afgravet fra nord og syd. V-siden nogenlunde bevaret. Ø-siden en del hullet, nogle af hullerne nye. På toppen GI-mærke. NMI: ..... nord og syd. Det, der er bevaret af vestsiden er nogenlunde bevaret, dog med ujævnheder. Østsiden er en del hullet, nogle af hullerne var nye og skyldtes små børns gravninger. Ejeren lovede at dække hullerne til og en besigtigelse den 14/5 - 41 viste, at skader- ne var forsvarligt udbedret. På toppen af højen står en generalstabs cementsøjle

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMod s.v. ligger den paa Generalstabens Kort som "Staarup Signalbakke" betegnede Høj. Fylden i Højen, som er afgravet i Siderne, formenes hentet i en Lavning tæt ved. Oveni Højen er fundet en Urne med brændte Ben og en mindre Gjenstand af Bronce Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
1874
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjrest "Staarup Signalbakke" "Staarup Bavnehøj", 4 x 17 (N-S) x 25 m. (Ø-V). Meget stærkt afgravet fra Nord og Syd. Det, der er bevaret af Vestsiden er nogenlunde bevaret, dog med Ujævnheder. Østsiden er en Del hullet, nogle af Hullerne var nye og skyldtes smaa Børns Gravninger. Ejeren lovede at dække Hullerne til og en Besigtigelse den 14/5 - 41 viste, at Skaden var forsvarligt udbedret. På Toppen af Højen staar en Generalstabs Cementsøjle. Fredet af Geod. Inst. 1876.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. "Stårup Bavnehøj". 4,4 x 22 x 16 m. Eller "Stårup Signalbakke". Stærkt afgravet i gammel tid fra syd og især nord. Der pløjes for tæt på østsiden, pløjegrænsen skal rykkes mindst 1 m. ud. Desuden er der hjul eller plovspor ca. 1½ m. op ad den sydlige del af østsiden. Ejeren lovede, det ikke skulle gentage sig, det var sket ved en fejl. Ejer : Torben Knudsen Nygården .Gl.Nykøbing Landevej Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links