8326 oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
33253
Sted- og lokalitetsnummer
030304-3
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Afmærkn.: MS 1936, Raklev. Jættestue N-S, omgivet af høj, 1,5 x 8 m. Kammer 2,2 x 4 m dannet af 9 bæresten og 2 dæksten. Kamret udækket ud for gangen og mod nord. Fra kamrets østre langside fører en 5 m lang gang mod øst, dannet af 5 sten i hver side. Ingen overligger over gangen. Restaureret af Raklev. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1896
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJættestue, omgiven af en 7,00 bred, c. 0,66 høj, paa alle Sider afpløjet Højning. Kamret er delvis skjult af ophobede Sankesten. Dets Retning er N-S, Længde 4 M, Bredde 2,20. Der ses 6 Bærestene, andre ere mulig skjulte under Sankestenene. Der har oprindelig været 3 Overliggere, af hvilke den nordligste mangler, de to andre ere nedgledne i Kamret, den, som oprindelig laa i Midten, er den største, 2,60 M lang, 1,30 bred, 1,25 tyk. Paa den sydlige Overligger findes 2 skaalformede Fordybninger. Af Gangen ses kun en Dæksten, som viser, at Gangen udgaar mod Øst omtrent 2 1/2 M fra Kamrets sydlige Ende. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJættestue, N-S, omgivet af Høj, 1,5 x 8 m. Kammer, 2,2 x 4 m, dannet af 9 Bæresten og 2 Dæksten. Kammeret udækket ud for Gangen og mod Nord. Fra Kammerets østre Langside førte en 5 m lang Gang mod Øst, dannet af 5 Sten i hver Side. Ingen Overligger over Gangen. (Restaureret af Raklev). Græsklædt i Ager.[Jvf.j.nr. 680/35].
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJættestue. Højen måler ca 1,5x10x10 m med et kammer i N-S'lig retning med 9 bæresten, 2 dæksten, der bliver støttet af jerndragere. Gang ca 5 m mod Ø med 5 par sten. Rester af tørmur i kammer og ved indgangssten. Ingen dæksten over gangen. Sten rager ca 1 m op. Der vokser hyld og moreltræ på højen og i kamret, mod S og SV græs og vilde blomster bl.a. pericum. Ingen synlig fredningssten. Der er faldet 1 større sten ned i kamrets hjørne op ad højside, ikke påtalt. Ligger i et ret jævnt åbent landskab med vidt udsyn, ca 0,5 km til landevej. Kunne ved pleje blive mere overskuelig. ** Seværdighedsforklaring ** Jættestue med synligt kammer og gang i et åbent landskab. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
1997
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorEn af jættestuens dæksten blev flyttet til et mere stabilt leje. En anden dæksten havde en ældre jernafstivning, der blev udskiftet med montering af to stålbøjler. En større sten blev placeret under en hældende karmsten for at sikre denne. Gulvet i jættestuens kammer og gang blev ryddet for nedfalden højfyld. Gulvet i gangen blev dækket af et lag sten. Gulvet i kammeret blev dækket af et lag flintholdig jord fra den tidligere oprensning. Gangens udmunding blev markeret med to cementpæle. Jættestuens tørmure blev restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med ny. Se beretning.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2011
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2012
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links