Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
33254
Sted- og lokalitetsnummer
030304-4
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2,25 x 24 m. Heri kammer uden dæksten, dannet af 3 bæresten. 1 gangsten ses syd for vestlige langside. Skeldige over højens vestlige del, hvilken forøvrig er stærkt afgra- vet. En halv snes større sten ved højens fod og på overfla- den er antagelig alle forstyrrede randsten. Græsgroet med lidt buske.

Undersøgelseshistorie

1896
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidForstyrret Stenaldermindesmærke, en nu rundagtig, paa alle Sider langs Foden overpløjet Højning, 15 M bred, 2 M høj, hvorpaa henligge 8 større Stene i Uorden, mulig Randstene, medens 2 i den nordlige Side synes at staa paa Plads. Over Højningens Vestside løber et Skeldige. Omtrent i Højningens Midte et Kammer uden Dæksten, Retning N-S, Indgang i S, dannet af 3 Bæresten, indvendig 1.40 langt, 0.55 bredt, Højden fra Fylden til Bærestenenes Overside er 0.25, ud for den sydl. Ende to Gangstene paa oprindelig Plads, Gangens Bredde 0.50. V. for Kamret henligger en sprængt, halvt jorddækt Sten, 2.80 lang, mulig Overliggeren.
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2,25 x 24 m. Heri Kammer uden Dæksten, dannet af 3 Bæresten. 1 Gangsten ses syd for vestlige Langside. Skeldige over Højens vestlige del, hvilken forøvrigt er stærkt afgravet. En halv Snes større Sten ved Højens Fod og paa Overfladen er antagelig alle forstyrrede Randsten. Græsgroet med lidt Buske.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1959
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links