Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
32221
Sted- og lokalitetsnummer
030601-5
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerl.: Svebøllegavn. Tingl.: 3/9 1892, hofjm. Chr. C.L. Lerche. Afmærkn.: MS 1922, J. Raklev. Høj, 16 x 1,50 m, kratbevokset. Foroven et par store sten (jættestue?).

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn stærkt afgravet Høj, der ligger paa ganske lavt Terrain. Denne, hvis venstre Side er bortskaaret af et forbiløbende Stengjærde, er navnlig i den østre og søndre Side ved Foden omsat med enkelte større og mindre Randstene. Midt paa Højen, der er ca. 50' i Diam og 4 1/2' høj, ligger en meget stor Sten, der vel er Overliggeren over et Kammer, en Gangbygning. Bevoksning: 1983: Løvkrat
1917
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGangen udgravet.
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 16 x 1 1/2 m, kratbevokset. Foroven et Par store Sten (Jættestue).
1938
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 1,8 x 21,0 x 14,0 m. Fuldstændig vokset til i løvkrat. Beskadigelserne p.g.a. bevoksningsgrad uafklaret. Højden angivet med vis usikkerhed, idet højen var utilgængelig p.g.a. krat. Jvf. 3987/73: Beplantning fjernet. ** Seværdighedsforklaring ** Højene 3222-1 og -31 pænt beliggende tæt ved hinanden, jvf. 3222-31. Heraf er 3222-31 en meget seværdig jættestue. Bevoksning: 1983: Løvkrat
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links