3375 oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
32224
Sted- og lokalitetsnummer
030601-9
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Svebøllegavn = Avnsø Hovedgård. Tingl.: 3/9 1892, hofjm. Chr.C.L. Lerche. Afmærkn.: MS 1917, J. Raklev. Høj, 15 x 2 m, indeholdende en uudgravet jættestue, hvis gangmunding ses i østsiden og hvoraf to dæksten ses i toppen. Enkelte store træer.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn langs Siderne dels af Have, dels af Vejgrøft noget ødelagt Høj, der skjønnes at være ca. 50'l., nu ca. 30' bred og 7'høj. Enkelte Sten findes ved dens Fod, muligvis ere de dog hensatte der i nyere Tid. Midt i Højens Top tegner sig i Jorskopen tre store flade Sten, der dække over et Kammer og spænde over en 15'l Strækning, den ene af Stenene er mindst 5' lang. Gangbygning. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 15 x 2 m. indeholdende en uudgravet Jættestue, hvis Gangmunding ses i Østsiden og hvoraf to Dæksten ses i Toppen. Enkelte store Træer.
1938
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, der indeholder uudgravet jættestuekammer, 2,2 x 16,0 x 12,0 m. Jordhøjen, 1,8 m. høj. Højen beliggende i villahave. I toppen ses 2 dæksten. Gangmunding i den Ø-lige langside. Her ses overkanten af stenene i gangmundingen. Randsten: 3 i N-lige ende. 1 i Ø-lige side. 3 i S-lige ende. 3 i V-lige ende. I den S-lige ende var højen begyndt at blive bar, som følge af store skyggende træer og jorden var begyndt at flyde ud. Ejeren blev rådet til at fælde de største træer og påny så græs. ** Seværdighedsforklaring ** Godt eksempel på uudgravet jættestue. Ligger lige ud til fortorvet. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links