Herredstegninger
.

Faktaboks

Kommune
Køge Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
36275
Sted- og lokalitetsnummer
050104-62
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 26/11 1931. Greve A. Moltke, Lystrup, som kurator for Vallø stift. Høj i Vallø Storskov. 1 x 17 m. I midten dyssekammer, aflangt firkantet. 4 bæresten. 0,70 x 1,50 m. Den søndre afsprængt på indersidens midte. Stenenes overfl. flugter med jordhøjen. Fuldst. skjult i tæt bøgepur og krat.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa jævnt Teirrain ligger en aflang, oval Høining jævnt Skraanende til alle Sider,om Foden sees Huller efter borttagne Randsten, i Midten findes en aflang Kiste, dannet paa de 3 Sider af 1 Sten i hver, paa den fjerde Side (Vest) af to Sten. Kisten, som manglede Dæksten, undersøgtes til en Dybde af 3 Fod, den var fyldt med mindre Sten, som laa uordentlig sammenkastede, og her sandsynligvis tidligere være undersøgt. I Jordfylden om Gravkisten findes knust Flint og mindre Sten (se Grundplan: PL. XVII.1. Bevoksning: 1986: Græs og Løvkrat
1875
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj i Vallø Storskov 1 x 17 m. I Midten Dyssekammer aflangt firkantet. 4 Bæresten. 0,70 x 1,50 m. Den søndre afsprængt paa Indersidens Midte. Stenenes Overfl. flugter med Jordhøjen. Fuldst. skjult i tæt Bøgepur og Krat.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse. Måler 1,0 x 22,0 x 14,0 m. Orienteret i omtrent Ø-V. (ØNØ- VSV). I midten åbent kammer med samme længderetning, 0,7 x 1 ,5 m. stort, bestående af 4 bæresten med flad inderside. Den S-lige bæresten er afsprængt midt på indersiden. Afstand mellem højens V-fod og kammer: 13 m. Stenene rager ikke op over højoverfladen. Fuldstændigt forkert afsat på frednings- og sognebeskrivelseskort (mere end 1 km.!), ligeså på de oprindelige berejserkort (ca. 200 m.). Bevoksning: 1986: Græs og Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links