2271 mulig randsten 4 m ØSØ for kammer. Set fra SØ.
.
2269 kammer. Set fra ØSØ.
.
2268 kammer. Set fra NNØ.
.

Faktaboks

Kommune
Faxe Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
37261
Sted- og lokalitetsnummer
040216-2
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 17/9 1920. Gdr. Chr. Olsen, Egeledgaard pr. Haslev Diplom Afmærkn.: MS 1922, Rosenberg Fritstående, udgravet dyssekammer med 5 sidesten og 1 dæksten. Kammeret indhegnet af tildels afsprængte, ret store sten.

Undersøgelseshistorie

1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDysse fritstaaende Gravkammer fredet og indhegnet af Godsbestyrelsen (Gisselfeld Kloster). Gravkammerets Form har været aflang firkantet c. 8'6" l., 3'10" br. Retningen NØ-SV. De to yderste Sidestene ere væltede indad, hvorved den kolossale Dæksten er gleden ned med den smale Ende. Sidestenene staa 4' over Jorden. I Dækstenens Overflade ses to skaalformede Fordybninger. - Indhegningen er et af sprængte Sten bestaaende firsidet Gjærde 50'6" x 48'9". Muligt har man til Stenhegnet benyttet Randstene om en Gravkammeret omgivende Høj. En saadan mulig Randsten ligger 14' fra Gravkammeret mod S. indenfor Gjærdet, Hulning efter en anden, borttaget, ses mod Ø. Forøvrigt er Jordsmonnet indenfor. Gjærdet højere end udenfor men, som det synes, planeret. Der staar Popler langs alle Sider.
1883
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1922
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1939
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFritstaaende, udgravet Dyssekammer med 5 Sidesten og 1 Dæksten. Kammeret indhegnet af tildels afsprængte, ret store Sten.
1939
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1957
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Min. 2 skåltegn på overside af dæksten.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkDysse af fem bære sten og en dæksten. Kammer orienteret NNØ-SSV. En mulig randsten 4 m ØSØ for kammer. Min. to skåltegn på dækstenens overside. FM-sten sat 1,2 m SØ for kammer.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links