Dyssekammeret indvendigt set fra Ø
.
Oversigtsbillede - dyssen set fra S
.
Oversigtsbillede - dyssen set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
33062
Sted- og lokalitetsnummer
190305-71
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Afmærkn.: MS 1892. Købt. Runddyssen "Tinghøj", ca. 0,9 x 11 m. I midten et kammer med svær dæksten. 20 randsten.

Undersøgelseshistorie

1851
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1892
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1898
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1898
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse, fredlyst ved Decl. thingl? Ifølge en af Kaptain A.P. Madsen i 1892 optaget Beskrivelse er den ca. 11 M. br., ca. 0,9 M. h. Ved Foden af den vestlige Halvdel staa ca. 16 Randsten nær ved hverandre, ved den østre Halvdel staar hist og her en enkelt Randsten. Jordhøjningen er 1,2 M. h., og der synes tæt under Grønsværen at være et Lag af mindre Stene. I Midten af Højningen ses et ikke undersøgt Gravkammer, hvis Overligger er ca. 2,2 M. l., 1,6 M. br. Disse Oplysninger stemme i det hele taget med de nu sete Forhold, jf. Planche III og Fotografi paa Pl. IV.
1952
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddyssen "Thinghøj", 0,9 x 11 m. I midten et kammer med svære dæksten. 20 randsten.
1959
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links