Faktaboks

Kommune
Ishøj Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
32285
Sted- og lokalitetsnummer
020213-6
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 1/4-1939 ved nævns kendelse afsat 10 m. Afmærkn.: M.P. Høj i have, 18 x 13 m, 2,50 m høj. Siderne stejle, stensatte; sneglegang til den aflange topflade, 7 x 5 m.

Undersøgelseshistorie

1889
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI en Have ligger en nu ganske omdannet Gravhøj, beplantet med Træer, langs op ad Siden snoer sig en lille Gangsti, og Toppen er gravet bort, for at der her kunde anlægges et Lysthus. Da man i sin Tid gravede ned i Midten af Højen for at anlægge en Katoffelkjælder, stødte man paa en Del Sten. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer
1889
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj i Have. 18 x 3 m. 2 1/2 m høj. Siderne stejle, stensatte, Sneglegang til den aflange Topflade. 7 x 5 m. [[Efter nævnets kendelse fredet i 10 m's omkreds. 442/54]].
1938
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Højsiden afgravet til terrassesti. Facaden mod denne stenbeklædt til ca. 1 m højde, nu noget overgroet. Bevokset med spredte gamle og halvgamle løvtræer, hvorunder unge skud og spredte buske. Beliggende i hjørne af privat have af kafakter som rest af løvskov. Et brændeskjul i form af 4 lodrette rafter, dækket af bølgeblikplade, få meter NV for højfod. Sanering af bevoksningen ville pynte, men er formålsløs, medmindre også haven saneres, så højen bemærkes fra offentlig vej i S. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig. Ikke offentligt tilgængelig. Synlig fra offentlig vej, men kun, hvis man ved, den er der. herpå parkeringsmulighed. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links