Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
382211
Sted- og lokalitetsnummer
040418-4
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Afmærkn.: MS 1941, Raklev Høj, 2,5 x 14 m hvori jættestue. Af denne ses 4 dæksten over kammer (en gledet ned til siden), 2 bæresten og 1 dæksten ved gangens munding. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Gangbygning indesluttet i en rund, fladagtig Gravhøj, afskaaren i Siderne. De tilbageværende Dækstene af Kammeret, der rage frit frem, antyde dette c 28' l., Gangen, hvortil kun den yderste Dæksten er synlig er c 23' l. i SØ. Bevoksning: 1984: Græs
1884
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1896
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGangbygning indesluttet i en oprindelig rund, men nu firsidet afskaaren Høi, 48' i Tværmaal, 7' høi. Der sees flere Dæksten rage frem, som antyde at Kammeret er nogle og tyve Fod langt i Retning fra Nordøst til Sydvest. Af Gangen er synlig yderst en Dæksten og to Sidestene. Bevoksning: 1984: Græs
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2.5 x 14 m., hvori Jættestue. Af denne ses 4 Dæksten over Kammer (en gledet ned til Siden) 2 Bæresten og 1 Dæksten ved Gangens Munding. Græsklædt i Ager.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJættestue, 3,1 x 17 x 15 m. Den måler ca. 2,5 x 17 x 15 m i N-S'lig retning. I toppen ses 3 dæksten, kammer ?, længde i alt ca. 7 m med græsklædt hulning i midten, ved højside mod N en større stentop, nedvæltet dæksten ? Mod ØSØ ses 2 gang- og 1 dæksten. Der ligger enkelte mindre marksten på højside (ikke påtalt). Stenene rager ca. 0,6 m op over højen. Ingen synlige randsten, antagelig tilgroede. Højen er bevokset med græsser. Enkelt mindre rævegang ? Den ligger meget højt i terræn, ca. 525 m fra landevej - ingen markveje mod Ø. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Jættestue højt i terræn, nær langdysse. Bevoksning: 1984: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links