Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
342117
Sted- og lokalitetsnummer
030209-3
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Tjørnehøj", ca 0,7 m høj og 11 x 16 m stor. Mod SV ses 2 og mod NØ 4 større sten fra dyssekammer. Ved højfod ses i NV 3, i NØ 2 og i SØ 2 sten, hvoraf enkelte er randsten in situ. Højsiderne er afgravede, specielt i V.

Undersøgelseshistorie

1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn nu saa godt som helt sløifet Høi, "Tjørnehøi". Formentlig har den omsluttet en Gangbygning, hvoraf nu dog kun svage Spor ere tilbage. At dømme efter de enkelte store, paa Mindesmærket henliggende Sten maa Kamret have staaet i Retn. NNØ-SSV. Bevoksning: 1984: Græs
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Tjørnehøj", lille Højrest med spredte store Sten.
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDysserest, "Tjørnehøj", 1,4 x 16 x 11 m. Kunne måske være langdysserest i NØ-SV'lig retning, mål ca. 0,7 x 16 x 11 m, med noget forstyrrede/nedtrampede sider (ældre dato). Mod SV ses 2 større sten - den ene en afvæltet dæksten ? Mod NØ ses 4 større sten - den ene en afvæltet dæksten, rager ca. 0,7 m op over højen. Mod NV ses 3 sten, mod NØ 2 og SØ 2 randsten ?, enkelte in situ, øvrige ikke. Desuden findes der enkelte marksten af ældre dato. Højoverfladen forholdsvis jævn - tilgroet lavning mod NØ. Bevokset med græs, planter og 1 lille busk, ca. 2 m fra vej, ret højt i terræn. ** Seværdighedsforklaring ** Dyssetomt på skråning. Bevoksning: 1984: Græs
1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningHøj. "Tjørnehøj", ca. 0,7 m høj og 11 x 16 m stor. Mod SV ses 2 og mod NØ 4 større sten fra dyssekammer. Ved højfod ses i NV 3, i NØ 2 og i SØ 2 sten, hvoraf enkelte er randsten in situ. Højsiderne er afgravede, specielt i V.
1986
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1986
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links