Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
44092
Sted- og lokalitetsnummer
220102-77
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Beskyttelsesanlæg, Nyere tid (dateret 1940 e.Kr. - 1945 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2,50 m høj, 15 m bred i N-S, 10 m i Ø-V. 1/3 af V-siden afskåret efter dige, der løber i N-S. I højen er gemt en cementbunker. Græsklædt med enkelte buske i have.

Undersøgelseshistorie

1924
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2,50 m h. ca 16 m i Diam. Fuldstændig ødelagt af Afgravninger paa Siderne. Store Huller i Toppen. 1890 er her fundet Urner med br. Ben.
1924
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1945
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1945
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen tyske hær har anlagt to små betonkamre i højen.
1954
Museal restaurering - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningRestaureret se j. nr. 100/54. indeholder tysk bunker. Fredlyst.
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg Slot
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2.50 m høj, 15 m bred i n-s, 10 m i ø-v. 1/3 af vestsiden afskåret efter dige, der løber i n-s. I højen er gemt en cementbunker. Græsklædt m. enkelte buske i have.
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjen nu godt gemt bag større træer og buske men ind mod haven var der pænt ryddet mellem træerne. En større bunke haveaffald var derimod fra nabogrunden mod V smidt op ad højen og lå helt oppe på toppen. S-lige del helt tilgroet med højt græs og ukrudt. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, affladning af top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Foto: Umulig at fotografere.
1990
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links