Oversigt - fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
252810
Sted- og lokalitetsnummer
010102-20
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Begravelse, uspec undergruppe, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 6/4 1892. Hofjægermester P.C. Howden-Rønnenkamp til Næsby og Bavelse. Høj, 1-1,5 m høj. I krat.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Topraneshøi", stærkt beskadiget. Bevoksning: 1989: Græs og Løvkrat
1911
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Topraneshøj". Kan frigives. Udgravet Højtomt. Diameter 15 m, antagelig oprindelig 30 m. Højde 2 m. Oprindelig betydelig større. Højen staar nu med stærkt afgravede Sider og Top og med et vældigt Krater i Midten. Aage Brusendorf har gravet i Højen. Nr. 14-20 har givet Gaarden Navn af "Syvhøjgaard".
1988
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, "Topraneshøj", 1,8 x 16 m. Største højde mod NØ. Toppen affladet og skrånende fra NØ mod SV. Højsiderne er afgravede i ældre tid, specielt i den vestlige halvdel. I N ses en større sten i højsiden og yderligere en ved højfod.
1988
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorC-høj. At tinglyse. Mål: 2 m høj, 15 m lang, 15 bred. Som beskrevet på blåt kort. Dog er topkrateret tilfyldt. Bevokset med tæt hybenrosekrat på SV- og NV-side samt en del løvbuske på NØ-hjørne. Iøvrigt græsklædt. Slidskader efter færdsel på N-hjørne. Yderligere slid søgt hindret ved anlæggelse af hybenrosebælte, omgivet af et lavt bræddehegn foden rundt ud mod det offentligt tilgængelige areal. Skel mod parcel i S markeret med flethegn på stolper. Beliggende på græsklædt, ubebygget grund i villakvarter. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig. Offentlig tilgængelig. Parkeringsmulighed på offentlig vej. Bevoksning: 1989: Græs og Løvkrat
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links